Často kladené otázky Vyzkoušejte naši kalkulačku cen plynu a ušetřete díky změně dodavatele
  • Srovnání dodavatelů plynu v ČR
  • Můžete ušetřit až 9 000 Kč za plyn
POROVNAT NABÍDKU PLYNU
calc
  • Díky naší online kalkulačce ceny plynu zjistíte, který dodavatel plynu je nejvýhodnější.
clock
  • Změnu dodavatele plynu můžete využít ideálně 2x za rok. Můžete tak ušetřit tisíce ročně.
vynosy
  • Cena plynu v roce 2015 poroste. Díky přehodu k jinému dodavateli ušetříte až 9 tisíc ročně.

Často kladené otázky


1. Jakým způsobem garantuje dodavatel nejnižší cenu plynu?

Dodavatel garantuje zákazníkovi nižší cenu plynu než dominantní dodavatel na příslušném distribučním území po celou dobu trvání smlouvy. V případě, že zákazník předloží dodavateli doklad o neplatnosti Garance (závaznou nabídku jiného dodavatele) dodavatel je povinen předloženou nabídku vyhodnotit. Bude-li prokázána neplatnost Garance, dodavatel cenu upraví tak, aby Garance zůstala v platnosti. V případě, že dodavatel nebude schopen zajistit platnost Garance, zákazník má právo Smlouvu vypovědět.

2. Co je to ekologická daň?

Jedná se o daň ze zemního plynu a jsou jí dotčeny všechny právnické a podnikající fyzické osoby, které jsou dodavateli zemního plynu, nebo konečnými spotřebiteli. Daň upravuje zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část 45 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, který se stává účinným dne 1. ledna 2008.

3. Co mám dělat, když mám poruchu na plynoměru?

Volejte pohotovostní linku příslušného provozovatele distribuční soustavy (PDS) - pro celou ČR platí telefonní číslo 1239.

4. Co se stane, pokud dodavatel plynu zkrachuje?

V takovém případě má odběratel možnost požádat v souladu s § 12a energetického zákona u dodavatele poslední instance o dodávku zemního plynu za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Dodavatel poslední instance je povinen tuto dodávku zajistit s výjimkou zjištění neoprávněného odběru.

5. Jak se provede změna dodavatele?

Změna dodavatele je vcelku náročný proces, který s sebou nese několik zásadních změn. Mezi nejdůležitější patří výpověď stávajícímu dodavateli, nahlášení změny u operátora trhu a uzavření smlouvy s novým dodavatelem. Veškeré tyto úkony provede společnost většinou za Vás.

6. Jak získat povolení k nabytí plynu bez daně?

O vydání povolení rozhoduje celní úřad. Návrh na vydání povolení podejte na Váš místně příslušný celní úřad. Náležitosti návrhu jsou stanoveny v § 13 Zákona. Jednou z podmínek vydání povolení je předložení dokladu prokazujícího, že navrhovatel je držitelem licence na obchod s plynem. Pro další informace kontaktujte Váš místně příslušný celní úřad.

POROVNAT NABÍDKU PLYNU

Dodavatelé plynu v ČR.


rwe
 

Zkušenosti zákazníků.


foto
Obecně si ráda vybírám z více nabídek. Nemusím tvrzení agentů, že konkrétní nabídka je zaručeně nejvýhodnější. Na Vašich stránkách jsem našla jednoduchý přehled produktu a mohla jsem si vybrat sama tu nejlepší. Uzavírání smlouvy proběhlo taktéž hladce. Děkuji.
 
line
Petra Stará, 32 let Prodavačka, Brno

Seznam dodavatelů plynu.