Pražská plynárenská a.s. Jedinečná šance najít a srovnat nejvýhodnější dodavatele plynu
  • Porovnání dodavatelů plynu v ČR
  • Průměrná úspora na dodávkách je 5 % ročně
POROVNAT NABÍDKU PLYNU
calc
  • Možnost ušetřit mnoho financí jen díky změně Vašeho dodavatele
  • Možnost získat bonus od nás
clock
  • Měsíční, čtvrtletní nebo roční slevy
  • Minimální měsíční útrata 100 Kč
  • Možnost příspěvku na smlouvu
vynosy
  • S námi uvidíte který dodavatel je pro vás nejvýhodnější od 1200 Kč
  • Garantované ušetřené peníze

Pražská plynárenská a.s.


Pražská plynárenská, a. s. je druhou největší plynárenskou společností v České republice. Její podíl na trhu zemního plynu v ČR v roce 2009 činil 13,3 %.

V rámci své činnosti poskytuje zákazníkům širokou paletu kvalitních služeb, a to jak přímo souvisejících s dodávkou zemního plynu, tak i služeb doplňkových. Při jejich poskytování úzce spolupracuje s dalšími subjekty v rámci projektu „Spolu pro Prahu“, s cílem zajistit maximální efektivitu a kvalitu.

Srovnat nabídky
 

Sbírka Pražské plynárenské


Pražská plynárenská vlastní zcela ojedinělou uměleckou sbírku, zaměřenou na koláž, kterou neustále vhodným doplňováním rozšiřuje o další a další přírůstky.

Soustřeďuje se přitom na českou poválečnou koláž, na ty nejvýznamnější a nejznámější domácí autory, pro které byla právě koláž typickým a hlavním projevem. Nevynechává však ani ty tvůrce, kteří se koláži věnovali či dosud věnují ne tak soustavně, spíš jen jaksi okrajově a doplňkově ke svému hlavnímu zaměření sochařskému, malířskému či třeba grafickému.

Chcete dosáhnout nejlepší ceny plynu a energie pro Vás?
Srovnejte si až 15 dodavatelů a určitě si vyberete tu
nejlepší nabídku pro Vás, ušetříte až 18 000 Kč

tip

Pražská plynárenská distribuce

Společnost Pražská plynárenská a.s. rozděluje odběratele plynu na kategorie:

- domácnost - osoba, která odebírá plyn jen pro své osobní účely

- střední odběratel - fyzická nebo právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž roční odběr v odběrném místě dosahuje alespoň 630 MWh a nepřesahuje 4 200 MWh

- velkoodběratelé - fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž roční odběr v odběrném místě přesahuje 4 200 MWh

Zájemci o připojení odběrného místa si musí podat „žádost“ v uvedených případech:

- na odběrném místě je stávající přípojka bez plynoměru – zákazník žádá osazení plynoměru

- při zřizování plynovodní přípojky, při plynofikaci pozemku, domu či bytu

- při rozšíření odběru (změna příkonu v případě nových plynových spotřebičů, nebo při

výměně plynových spotřebičů za spotřebiče jiného typu, resp. s jiným výkonem)

POROVNAT NABÍDKU PLYNU

Dodavatelé plynu v ČR.


rwe
 

Zkušenosti zákazníků.


foto
Obecně si ráda vybírám z více nabídek. Nemusím tvrzení agentů, že konkrétní nabídka je zaručeně nejvýhodnější. Na Vašich stránkách jsem našla jednoduchý přehled produktu a mohla jsem si vybrat sama tu nejlepší. Uzavírání smlouvy proběhlo taktéž hladce. Děkuji.
 
line
Petra Stará, 32 let Prodavačka, Brno

Seznam dodavatelů plynu.