RWE Jedinečná šance najít a srovnat nejvýhodnější dodavatele plynu
  • Porovnání dodavatelů plynu v ČR
  • Průměrná úspora na dodávkách je 5 % ročně
POROVNAT NABÍDKU PLYNU
calc
  • Možnost ušetřit mnoho financí jen díky změně Vašeho dodavatele
  • Možnost získat bonus od nás
clock
  • Měsíční, čtvrtletní nebo roční slevy
  • Minimální měsíční útrata 100 Kč
  • Možnost příspěvku na smlouvu
vynosy
  • S námi uvidíte který dodavatel je pro vás nejvýhodnější od 1200 Kč
  • Garantované ušetřené peníze

RWE


Společnosti skupiny RWE patří mezi nejvýznamnější partnery a dárce v České republice. RWE je nedílnou součástí prestižního festivalu Pražské jaro nebo Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a je spjata také s přípravou českého olympijského a paralympijského týmu.

Chcete dosáhnout nejlepší ceny plynu a energie pro Vás?
Srovnejte si až 15 dodavatelů a určitě si vyberete tu
nejlepší nabídku pro Vás, ušetříte až 18 000 Kč

tip

Od roku 2006 byly sponzoringové aktivity RWE Transgas sjednoceny s regionálními plynárenskými společnostmi. Byly zahájeny dva dlouhodobé projekty zaměřené na podporu kultury – českého filmu a sportu – českého lyžování. Na tyto aktivity a další charitativní pomoc ročně společnosti skupiny RWE v České republice rozdělují více než 80 milionů korun.

Humanitární činnost RWE se zaměřuje zejména na pomoc dětem, seniorům a zdravotně handicapovaným. Tuto charitativní podporu společnost poskytuje hlavně prostřednictvím neziskových organizací a renomovaných nadací.

Srovnat nabídky
 

RWE plyn

Zemní plyn je celosvětově jedním z nejdůležitějších zdrojů energie. Je využíván zejména proto, že jde o energii čistou, bezpečnou a velmi účinnou. Zemní plyn je ve své přirozené formě látka bez barvy, tvaru a zápachu.

Plyn se využívá několika způsoby. Velmi rozšířená je výroba elektrické energie v paroplynových elektrárnách. Kombinace páry a plnu je při výrobě elektrické energie jednou z ekologicky nejefektivnějších technologií ve srovnání s ostatními fosilními palivy.

Kompletní informace o zemním plynu, o cena plynu RWE naleznete na internetových stránkách společnosti RWE www.rwe.cz nebo rwe.cz. Ceník plynu RWE si můžete bezplatně stáhnout do svého počítače.

RWE elektřina

Využijte nejjednodušší způsob změny dodavatele elektřiny.

1) Vytvořte sken poslední faktury za elektřinu od stávajícího dodavatele a tento soubor jim spolu s informací o požadovaném datu zahájení dodávky elektřiny od RWE elektronicky zašlete. Sken faktury můžete vytvořit např. vyfocením mobilním telefonem.

2) Na základě Vámi poskytnutých údajů připraví smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a plnou moc k provedení všech nezbytných právních úkonů souvisejících se změnou dodavatele.

3) Tyto dokumenty Vám připraví na míru a zašlou zpět k podpisu.

POROVNAT NABÍDKU PLYNU

Dodavatelé plynu v ČR.


rwe
 

Zkušenosti zákazníků.


foto
Obecně si ráda vybírám z více nabídek. Nemusím tvrzení agentů, že konkrétní nabídka je zaručeně nejvýhodnější. Na Vašich stránkách jsem našla jednoduchý přehled produktu a mohla jsem si vybrat sama tu nejlepší. Uzavírání smlouvy proběhlo taktéž hladce. Děkuji.
 
line
Petra Stará, 32 let Prodavačka, Brno

Seznam dodavatelů plynu.