Vemex Energie a.s. Jedinečná šance najít a srovnat nejvýhodnější dodavatele plynu
  • Porovnání dodavatelů plynu v ČR
  • Průměrná úspora na dodávkách je 5 % ročně
POROVNAT NABÍDKU PLYNU
calc
  • Možnost ušetřit mnoho financí jen díky změně Vašeho dodavatele
  • Možnost získat bonus od nás
clock
  • Měsíční, čtvrtletní nebo roční slevy
  • Minimální měsíční útrata 100 Kč
  • Možnost příspěvku na smlouvu
vynosy
  • S námi uvidíte který dodavatel je pro vás nejvýhodnější od 1200 Kč
  • Garantované ušetřené peníze

Vemex Energie a.s.


Společnost Vemex Energie a. s. byla do Obchodního rejstříku zapsána v listopadu roku 2011 poté, co Vemex s. r. o. převzala kontrolní podíl ve společnosti RSP Energy. Původní společnost byla založena v květnu 2009 a od počátku se věnovala dodávkám plynu a elektrické energie především malým podnikům a domácnostem. Vemex Energie se k 31. 12. 2011 starala o více než 19 tisíc zákazníků, z toho přes 15 tisíc domácností, téměř 3 tisíce malých firem a 193 velkých společností.

Srovnat nabídky
 

Produkty a služby

Domácnosti

Do kategorie domácností patří všechny fyzické osoby odebírající plyn pro svou soukromou potřebu, zejména v souvislosti s bydlením.

Nabízené služby:

- komplexní servis při změně dodavatele

- analýza správnosti nastavení distribuční sazby

a mnoho dalšího

Chcete dosáhnout nejlepší ceny plynu a energie pro Vás?
Srovnejte si až 15 dodavatelů a určitě si vyberete tu
nejlepší nabídku pro Vás, ušetříte až 18 000 Kč

tip

Maloodběratelé

Do kategorie maloodběratelů plynu patří fyzické a právnické osoby, jejichž roční odběr nepřevyšuje 630 MWh a zemní plyn využívají pro podnikatelské účely.

Zákazníkům této kategorie jsou v současné době nabízeny dva produkty:

- na základě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou a za cenustanovenou ceníkem na období jednoho kalendářního čtvrtletí

- od určité výše odběru na základě smlouvy uzavřené na dobu určitou (v délce minimálně 12 měsíců), za pevnou cenu po celé období dodávky stanovenou na základě ocenění

Nabízené služby:

- komplexní servis při změně dodavatele služeb

Nabízené služby:

- komplexní servis při změně dodavatele služeb

- analýza správnosti nastavení distribuční sazby

a mnoho dalšího

Velkoodběratelé

Do kategorie velkoodběratelů plynu patří fyzické a právnické osoby, jejichž roční odběr převyšuje 630 MWh a zemní plyn využívají pro podnikatelské účely.

Zákazníkům této kategorie je v současné době nabízen jednotný produkt na základě smlouvy uzavřené na dobu určitou, na základě individuálního ocenění.

Nabízené služby:

- výběr frekvence zálohových plateb

- vyúčtování dodávky v elektronické podobě

- přidělení vlastního manažera prodeje

a mnoho dalšího

POROVNAT NABÍDKU PLYNU

Dodavatelé plynu v ČR.


rwe
 

Zkušenosti zákazníků.


foto
Obecně si ráda vybírám z více nabídek. Nemusím tvrzení agentů, že konkrétní nabídka je zaručeně nejvýhodnější. Na Vašich stránkách jsem našla jednoduchý přehled produktu a mohla jsem si vybrat sama tu nejlepší. Uzavírání smlouvy proběhlo taktéž hladce. Děkuji.
 
line
Petra Stará, 32 let Prodavačka, Brno

Seznam dodavatelů plynu.